Satama Areenalle myönnetty BREEAM-sertifikaatti osoituksena ympäristöviisaudesta jo rakentamisen aikana

Juuri ennen joulua Satama Areenan rakennuttaja Backstaff Oy ja rakennuttajakonsultti
Ramboll saivat joululahjaksi tiedon hyväksytystä BREEAM-sertifikaatista tasolla Very
Good.

Rakennuksen ympäristöystävällisyys on varmistettu hakemalla kestävän rakennetun
ympäristön BREEAM-sertifikaattia. BREEAM-sertifikaatin myötä rakennuksessa on
kiinnitetty huomiota mm. energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen,
vähäpäästöiseen sisäilmastoon sekä viheralueiden kasvilajivalintoihin.
Tapahtumakeskus on suunniteltu ja toteutettu BREEAM-ohjeistuksen mukaisesti,
tavoitteena suunnitteluvaiheessa oli sertifiointitaso BREEAM Very Good, kun taas koko
Kantasataman alueelle tavoitellaan kestävän aluesuunnittelun BREEAM Communities –
sertifikaattia lähitulevaisuudessa.

BREEAM tukee muun muassa seuraaviin vastuullisuusteemoihin liittyviä tavoitteita:
hiilijalanjäljen minimointi, rakennusten terveellisyys sekä sijoituksen kestävyys.
”BREEAM-sertifikaatti on osoitus siitä, että otimme rakennuksen omistajana jo
suunnittelun alkuvaiheesta lähtien huomioon ympäristön, rakentamisen ja
käyttöajan hiilijalanjäljen minimoinnin sekä maksimoimme sijoituksen
kestävyyden. Lisäksi BREEAM toimi hyvänä työkaluna jokaisen
suunnitteluvaiheen lähtötasona, josta oli hyvä mahdollisesti ponnistaa jopa
ylöspäin”
kertoo rakennuttamisvaiheen projektipäällikkö ja nykyisin Kotkan
Julkiset Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajana toimiva Aleksi Sallinen.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) –
luokitus pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon ja on siksi Euroopan johtava
rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä. Luokitusjärjestelmän avulla rakennuksen
yhteenlaskettu ympäristövaikutus lasketaan ja arvioidaan. Rakennukset luokitellaan
täytettyjen kriteerien perusteella viiteen eri luokkaan: Pass, Good, Very Good, Excellent
ja Outstanding.

”Satama Areena pyrkii jatkamaan toiminnassaan jo rakentamisvaiheessa hyvin
alkanutta monipuolista vastuullisuus- ja ympäristötyötä, tällainen sertifikaatti
on siihen mainio kirittäjä. Ympäristöohjelman ja toimintajärjestelmän laatiminen
ISO20121-standardin mukaisesti on aloitettu jo alkuvuodesta 2023 ja tätä työtä
jatketaan arkitoiminnan rinnalla. Toimimme Satama Areenalla
kumppaniverkostona ja toimimme myös vastuullisuusasioissa yhteistyössä
kumppaneidemme kanssa”
toteaa Satama Areenan toimitusjohtaja Tiina
Salonen
.

Tapahtumakeskus on energiamuodoiltaan nollapäästöinen ja lisäksi energia- ja
vesitehokas, kaikki käyttäjäryhmät huomioiva rakennus. Kohteen suunnittelussa ja
materiaaleissa on kiinnitetty erityistä huomiota ekologisuuteen ja elinkaariviisauteen.
Kantavissa rakenteissa käytettävät noin 1400 kuutiota puutuotteita sitovat yhteensä
arviolta noin 970 tonnia enemmän hiilidioksidia, kuin niiden valmistuksessa syntyy
päästöjä.

Tapahtumakeskuksen materiaalivalinnoissa painottuvat matala hiilijalanjälki,
pitkäikäisyys, huollettavuus ja edelleen kierrätettävyys. Maanpäällinen rakenne on lähes
kokonaan massiivipuuta, vain salin kattoristikot ja ripustettua kattoa kannattelevat pilarit
ovat terästä. Lähtökohtaisesti kaikki sisäpinnat on verhoiltu massiivipuulla. Myös
välipohjissa ja vesikatto rakenteissa on käytetty puuelementtejä. Perustukset, alapohja
ja poistumisporraskuilut on toteutettu paikalla valetun betonin ja betonielementtien
yhdistelmänä. Rakennuksen ulkovaippa on tehty kokonaisuudessaan kierrätettävästä
pitkäikäisestä umpisinkistä, jonka pintaan on muodostunut luonnollinen patina.

Jaa somessa