Satama Areenan aula

Selosteet

Täältä löydät kaikki verkkosivuihimme liittyvät käyttöehdot ja selosteet.

Verkkosivuston käyttöehdot

Käyttämällä Kotkan tapahtumakeskus Oy:n satama.fi -verkkosivustoa ja niillä olevia palveluita, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen ja sivustoilla olevien palveluiden käyttö edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan.

Verkkosivuston sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivujen yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Kotkan tapahtumakeskus Oy:lla on oikeus muuttaa verkkosivustojaan ja niiden sisältöä sekä sivun käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta ja oikeus estää pääsy verkkosivustoille koska tahansa.

Yksityisyydensuoja ja henkilötiedot

Kotkan tapahtumakeskus Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja sovellettavan tietosuojalain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Kotkan tapahtumakeskus on sitoutunut verkkosivustonsa käyttäjien ja muiden asiakkaidensa yksityisyyden suojaamiseen.

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Esimerkiksi joissakin sivuston osissa voidaan pyytää antamaan henkilötietoja esim. yhteydenottopyynnön tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Kerättyjä tietoja voidaan tallettaa Kotkan tapahtumakeskus Oy:n henkilörekistereihin, jolloin tietoja käytetään selosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Rekisteröity voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä Kotkan tapahtumakeskus Oy:n.

Kotkan tapahtumakeskus Oy oikaisee tai poistaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstä.

Henkilötietoja käsitellään Kotkan tapahtumakeskus Oy:n palvelujen, toiminnan ja asiakassuhteiden hoitamista varten. Tietoja käytetään myös asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Lisätietoja on saatavissa asiakasrekisterin tietosuojaselosteista. Jos sinulla on näihin käyttöehtoihin tai yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse cia.niukkanen@satama.fi.

Tietojen esittäminen

Lähettämällä tai tarjoamalla tietoa ja materiaalia Kotkan tapahtumakeskus Oy:lle (esimerkiksi tilauksia, pyyntöjä, tietoja, ehdotuksia, ideoita, palautetta, tai niitä vastaavaa tietoa) joko näiden verkkosivujen kautta tai sähköpostitse, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja;

 1. toimittamasi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;
 2. ryhdyt tarpeellisiin toimiin poistaaksesi verkkosivuille toimittamassasi materiaalissa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaudet tai tuhoavat ominaisuudet ennen materiaalin toimittamista;
 3. aineisto on sinun omaa tai sinulla on rajoittamaton oikeus toimittaa se Kotkan tapahtumakeskus Oy:lle, ja Kotkan tapahtumakeskus Oy.lla on oikeus julkaista toimittamasi aineisto maksutta ja/tai sisällyttää aineisto tai sen sisältämä osa omiin palveluihinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta;
 4. et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Kotkan tapahtumakeskus Oy.ta kohtaan; ja
 5. sitoudut hyvittämään Kotkan tapahtumakeskus Oy:lle kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta. Kotkan tapahtumakeskus Oy voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston verkkosivuiltaan.

Tekijänoikeus

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kotkan tapahtumakeskus Oy:lle. Kotkan tapahtumakeskus Oy:n verkkosivuilla olevat merkit ja logot ovat Kotkan tapahtumakeskus Oy:n ja sen edustamien tuotemerkkien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sivuston ja niiden sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin verkkosivuston sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Kotkan tapahtumakeskus Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta.

Vastuut

Näiden verkkosivujen sisältö toimitetaan “sellaisena kuin ne ovat”. Näillä sivuilla esiintyvän tiedon tai palveluiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Kotkan tapahtumakeskus Oy ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta, eikä sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi voida taata.

Kotkan tapahtumakeskus Oy ei ole vastuussa mistään tarjoamansa verkkosivuston tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Kotkan tapahtumakeskus Oy:lle. Kotkan tapahtumakeskus Oy:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Evästekäytäntö

Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä pieni tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Kotkan tapahtumakeskus Oy:n verkkosivulla käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita sivuston ja palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen Kotkan tapahtumakeskus Oy:n tai sen kumppaneiden tarjoamissa palveluissa.

Kotkan tapahtumakeskus Oy voi käyttää evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä. Jotta voisimme tarjota sinulle juuri sinua kiinnostavaa tietoa, saatamme tarkastella ostohistoriaasi ja ilmoittamiasi kiinnostuksen kohteita. Saadaksemme paremman kuvan kiinnostuksen kohteistasi voimme myös yhdistää antamiasi tietoja evästeiden avulla keräämäämme dataan käynneistäsi verkkosivustollamme ja mobiilipalveluissamme.

Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut palvelussa. Nämä evästeet toimittavat usein luotettu kolmas taho.

Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia, mikäli et halua, että selainkäyttäytymisestäsi saatavaa tietoa hyödynnetään. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen, että palvelun kaikkia toimintoja ei voida käyttää. Jos estät mainonnan kohdentamisen, sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole kiinnostusalueittesi mukaan valittua.

Kotkan tapahtumakeskus Oy:n sivuilla on käytössä Google Analytics analytiikkatyökalut. Google Analytics sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Voit estää seurannan Google Analyticsin opt-out –toiminnolla. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelun liikenteestä, eikä tällaista tietoa yhdistetä yksittäiseen henkilöön.

Kotkan tapahtumakeskus Oy voi käyttää sivustojen käytöstä kerättyä tietoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Kotkan tapahtumakeskus Oy voi luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet. Näille kohderyhmille Kotkan tapahtumakeskus Oy voi esittää niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä aiemman verkkokäyttäytymisen perusteella. Kotkan tapahtumakeskus Oy saattaa käyttää kohderyhmäsegmenttien luomisessa yhteistyökumppaneita sekä Kotkan tapahtumakeskus Oy:n ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Linkit ja sosiaalisen median liitännäiset

Sivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä Facebookin, Instagramin ja LinkedIn yhteisöliitännäisiä. Kotkan tapahtumakeskus Oy:n sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään.

Näihin Kotkan tapahtumakeskus Oy:n sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Kotkan tapahtumakeskus Oy ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Kymenlaakson käräjäoikeudessa.

Tietosuoja­seloste

Kotkan tapahtumakeskus Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste.

1. Rekisterin pitäjä

Kotkan tapahtumakeskus Oy, Y-tunnus 3138054-4
Keskuskatu 33, 48100 Kotka

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa

Cia Niukkanen, markkinointikoordinaattori
Satama Areena, areenan markkinointi ja viestintä
Keskuskatu 33, 48100 Kotka
puhelin: 040 714 2804
cia.niukkanen@satama.fi

3. Rekisterin nimi

Kotkan tapahtumakeskus Oy / Satama Areenan markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Kotkan tapahtumakeskus Oy:n oikeutettuun etuun (asiakassuhde ja suoramarkkinointi), rekisteröidyn tekemien tiedustelujen ja uutiskirjeiden tilausten toteuttamiseen rekisteröidyn pyynnöstä sekä rekisteröidyn suostumukseen silloin, kun se on tarpeen sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämistä varten.

Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat Kotkan tapahtumakeskus Oy:n tuotteiden ja palveluiden myynti, tarjoaminen, tuottaminen ja kehittäminen sekä suoramarkkinointi (kirje-, puhelin- ja sähköinen suoramarkkinointi) ja verkkomainonta sekä niiden kohdentaminen, mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen, markkinointikilpailujen ja -arvontojen järjestäminen. Tietoja käytetään myös Kotkan tapahtumakeskus Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietoseloste ja rekisteröidyt ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja potentiaalisista asiakkaista, asiakkaista ja uutiskirjeen tilaajista:

 1. Rekisteröidyn perustiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 2. Ammatti, ikä, sukupuoli, kieli
 3. Rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet sekä rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet
 4. Sivuston käyttö- ja selailutiedot; rekisteröidyn laitetta koskevat tiedot, kuten IP-osoite
 5. Markkinointikiellot ja -suostumukset
 6. Mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat muut tiedot
 7. Tietoja sosiaalisen median käytöstä; esim. satama.fi- verkkosivustolla voi olla sosiaalisen median toimintoja, kuten Facebookin tykkäys- ja jakamispainikkeet. Keräämme tietoa näiden toiminnallisuuksien käytöstä. Lue kyseisen yrityksen tietosuojakäytännöt saadaksesi lisätietoa.

6. Tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön, yhteydenottopyynnön tai muun lomakkeen täytön tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto sekä siirrot EU:n tai Euroopan alueen ulkopuolelle.

Kotkan tapahtumakeskus Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa lain mukaisesti Kotkan tapahtumakeskus Oy:n valikoimille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

Kotkan tapahtumakeskus Oy käyttää ulkopuolista palveluntarjoajia (alihankkijoita) tämän selosteen mukaisten tehtävien hoitamiseen. Näitä alihankkijoita ovat esimerkiksi ICT-, markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuottajat. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. Kotkan tapahtumakeskus Oy varmistaa henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidensa kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja poikkeuksellisesti siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, Kotkan tapahtumakeskus Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta käyttämällä EU:n komission hyväksymiä mallilausekkeita.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Kotkan tapahtumakeskus Oy arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi se huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, markkina- ja mielipidetutkimusta tai näihin liittyvää profilointia varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa rekisterin yhteyshenkilölle tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Saavutettavuus­seloste

Verkkopalvelun saavutettavuus

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://www.satama.fi/ ja on laadittu / päivitetty 03.01.2023. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

1. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

 • karttoja, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön (esim. sää- tai maastokarttoja)

3. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Havaittava: Videot
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.2.2 Tekstitys (tallennettu)
 • 1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu)

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi:

Verkkolomakkeella
https://www.satama.fi/yhteystiedot/#yhteydenottolomake

Sähköpostilla
info@satama.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000