Ihmisiä ulkona Satama Areenan edustalla

Vastuullisuus

Satama Areena – monipuolista elämää ja tapahtumia vastuullisesti.

Taloudellinen vastuullisuus

Taloudellinen vastuullisuus näkyy Satama Areenan päivittäisessä toiminnassa liiketoiminnan kannattavuudesta, tehokkuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimalla (riskit huomioon ottaen).

Sosiaalinen vastuullisuus

Satama Areenan ydintehtävänä on tukea tapahtuma- ja matkailuelinkeinon kasvua Kotkan seudulla sekä lisätä kaupungin houkuttelevuutta, elinvoimaisuutta ja hyvinvointia.

Ympäristövastuullisuus

Vastuullisuus on luontainen ja oma-aloitteinen osa Satama Areenan toimintaa. Satama Areena on osa Kotkan kestävää kehitystä, ja se luo monipuolista elämää paikallisesti, ympäristö huomioiden, unohtamatta kuitenkaan taloudellista ja sosiaalista vastuullisuutta jokapäiväisessä toiminnassa.

Kestävyys, materiaalitehokkuus, vähähiiliset rakenteet sekä kestävät energiaratkaisut ovat olleet Satama Areenan suunnittelun lähtökohtia, ja materiaalivalinnoissa on painotettu kierrätettävyyttä, huollettavuutta ja pitkäikäisyyttä. Rakennuksen valmistuessa tavoitellaan BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesment Method) -ympäristösertifikaattia luokituksella Very Good. BREEAM-luokitus pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon ja on siksi Euroopan johtava rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä.

Rakennuksen runko on pääosin puuta, ja sisäpinnat on verhoiltu kotimaisilla puulajeilla. Puinen runkorakenne on materiaali- ja kustannusoptimoitu ja vastaa rakennukselle asetettuihin ympäristötavoitteisiin. Satama Areenan ekotehokkuutta on pyritty parantamaan betonirakenteiden pidennetyn suunnittelukäyttöiän, talotekniikan helpon vaihdettavuuden ja huollettavuuden sekä ennalta suunnitellun rakenteiden purettavuuden avulla. Rakennuksen ulkokuori on pitkäikäistä ja kierrätettävää Rheinzink-titaanisinkkiä, joka on huoltovapaa luonnontuote, ja joka patinoituu kauniisti ympäristön, ilman ja sadeveden vaikutuksesta.

Suoritamme myös ISO 20121 -sertifiointia. ISO 20121 -standardi määrittelee vaatimukset vastuullisten tapahtumien hallintaan. Tämän johtamisjärjestelmän avulla organisaatiot voivat systemaattisesti rakentaa toimintaansa vastaamaan kasvavia asiakastarpeita. ISO 20121 -standardi koskee tapahtuma-alaa, korostaen sidosryhmien ja toimitusketjun hallinnan tärkeyttä. Standardi käsittää sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökulmat, korostaa riskilähtöistä ajattelutapaa, ja muiden ISO-standardien tavoin, pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Olemme osa sateenkaariystävällistä We Speak gay -yhteisöä. Satama Areena on sitoutunut kohtelemaan kaikkia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja työntekijöitä kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, ikään, kansalaisuuteen, uskontoon, kulttuuriin tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

We Speak Gay -yhteisön tavoitteeena on rakentaa Suomesta entistä empaattisempi ja osallistavampi, maailman sateenkaariystävällisin maa.